Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Eurocars Oy

https://eurocars.fi
Puhelinnumero: +358 400-785 666 
Sähköposti: info@eurocars.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Esa Lehtinen

 

Datan keruu

Analytiikka ja yhteystietolomake

Käytämme evästeitä keräämään analyytiikkaa sivustolta. Sen avulla saamme tietoa käyttäjistä, jotta voimme parantaa asiakkaiden käyttäjäkokemusta.

Yhteystietolomakkeella keräämme asiakasrekisteriä, jota käytetää Varsinais-Suomen Eurocars Oy:n asiakas- ja markkinointitarpeisiin. Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot (yhteystiedot: nimi, yritys, postiosoite ja puhelinnumero) sekä mahdollisia lisätietoja.

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella tai luovutuksena muista henkilö/yritysrekistereistä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

Tietojen säilyttäminen

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee Varsinais-Suomen Eurocars Oy:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Varsinais-Suomen Eurocars Oy huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

Voit tarkistaa tietosi

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

× WhatsApp